SERRET MOBLES S.L l’informa que totes les dades rebudes, seran incorporades al nostre fitxer, i tractades amb estricta confidencialitat d'acord amb la Política de Privacitat i de Seguretat de l'Empresa, així com amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, amb la finalitat de mantenir relacions professionals o comercials que puguin ser del seu interès.

Aquest missatge i qualsevol document que porti adjunt, en el seu cas, són confidencials i destinats únicament a la persona o entitat a qui ha estat enviat. Per a exercitar els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació en l'àmbit reconegut per la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, i per a qualsevol aclariment, pot adreçar-se a la següent adreça de correu electrònic: info@serretmoblesamida.com